Archiwum dnia: 10 lipca 2017


Sioło
Wystawa przedstawia otwarty na wszystkie grupy wiekowe larp cykliczny, mający miejsce kilka razy do roku, w malowniczej osadzie średniowiecznej Kopaniec, pod Jelenią Górą. Larp będący głównym tematem prezentacji to opowieść inspirowana ludowością i polskim folklorem z przełomu XIX-XX w. Nie jest to gra tylko dla dzieci, to wydarzenie, które łączy […]

Sioło – wystawa multimedialna