warsztaty


Stół Mistrza
Na tegorocznym Bazyliszku będziemy mieli przyjemność gościć Stowarzyszenie na rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL. Jego członkowie zaprezentują podstawowe techniki władania mieczem długim bez opancerzenia (Blossfechten) według nauk Mistrzów szkoły niemieckiej. Uczestnicy poznają sposób poruszanie się w walce oraz wybrane podstawowe akcje ataku.

Stowarzyszenie ARMA-PL i Warsztaty walki mieczem długim