Oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie (ciasteczkach)

Państwa prywatność i ochrona danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Przetwarzając wasze dane osobowe, postępujemy zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Oznacza to, że:

 • jasno określamy cele przetwarzania przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i plikach cookie;
 • ograniczamy gromadzenie danych osobowych wyłącznie do danych, które są niezbędne do osiągnięcia prawnie uzasadnionych celów;
 • wpierw prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeżeli taka zgoda jest konieczna;
 • zapewniamy stosowne środki bezpieczeństwa, które chronią Państwa dane osobowe i tego samego wymagamy od stron przetwarzających dane osobowe w naszym imieniu;
 • szanujemy Państwa prawo do wglądu do danych, korekty i usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW FANTASTYKI „AVANGARDA” z siedzibą w Warszawie (03-734) przy ul. Targowej 66/22; KRS 0000272294, REGON 140858970, NIP 113-26-66-535.

Administrator jest stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności i plikach cookie wyjaśniamy, jakiego rodzaju dane gromadzimy oraz do jakich celów gromadzimy dane za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zalecamy uważne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu.Jeżeli macie jakiekolwiek pytania lub chcecie dowiedzieć się jakie dane mogliśmy zgromadzić, prosimy o kontakt z nami. Dane kontaktowe zamieszczono na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i plikach cookie.

Wykorzystujemy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • dane dotyczące Państwa zamówień;
 • dane dotyczące płatności;
 • informacje dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej i aplikacji;
 • informacje (takie jak pytania, żądania, reklamacje, opinie, pomysły), które przesyłają nam Państwo za pośrednictwem wiadomości e-mail, formularza kontaktowego lub mediów społecznościowych.

Dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach i na wskazanych poniżej podstawach prawnych:

 • obsługi zamówień i płatności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • kontaktu z Państwem na Państwa życzenie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • obsługi zapytań, próśb i reklamacji, co może wiązać się z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub realizacją prawnie uzasadnionego interesu Giant jako administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • analizowania danych zbieranych automatycznie za pośrednictwem strony internetowej, w tym stosowania narzędzi Google, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, jako administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Obsługa waszych zamówień Będziemy wykorzystywać wasze dane osobowe do podjęcia na wasze żądanie działań przed zawarciem umowy, której jesteście stroną, a także jej zawarcia i wykonania przedmiotowej umowy, w tym do obsługi waszego zamówienia. Możemy również uzyskać informacje dotyczące płatności z Państwa banku lub firmy świadczącej usługi w zakresie kart kredytowych.W tym celu wykorzystujemy wasze imię i nazwisko oraz adres, numer telefonu, adres e-mail oraz dane dotyczące płatności.Wspomniane dane są nam potrzebne z uwagi na zawartą z wami umowę sprzedaży. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach sklepu internetowego znajdują się w jego regulaminie dostępnym na stronie – Regulamin Sklepu Online

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim Dane osobowe mogą zostać przekazane osobom trzecim, jeżeli jest to konieczne w celu obsługi waszego zamówienia. Podmiotami otrzymującymi Państwa dane mogą być: dostawcy usług płatniczych, podmioty świadczące usług dostawcze, dostawcy usług ICT.Poza wymienionymi powyżej podmiotami, w żadnych okolicznościach nie przekazujemy waszych danych osobowych innym spółkom czy organizacjom, chyba że zobowiązuje nas do tego prawo (np. gdy policja zażąda dostępu do danych osobowych w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa).

Pliki cookie Pliki cookie to małe pliki zawierające informacje, które mogą być automatycznie przechowywane na urządzeniu oraz odczytywane z takiego urządzenia (z uwzględnieniem komputera PC, tabletu lub smartfona) osoby korzystającej ze strony internetowej podczas odwiedzania takiej strony. Proces ten zachodzi za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu. Informacje przekazywane przez pliki cookie dotyczą wykorzystania naszej strony internetowej i mogą być przekazywane na nasze zabezpieczone serwery lub na serwery osób trzecich.

Zarówno my, jak i osoby trzecie wykorzystujemy pliki cookie zawarte na naszej stronie internetowej w następujących celach:

 • aby umożliwić działanie strony (techniczne i funkcjonalne pliki cookie);
 • aby generować ogólne statystyki i uzyskać wgląd w sposób, w jaki korzysta się z naszej strony w celu optymalizacji strony i usług (analityczne pliki cookie).

Techniczne i funkcjonalne pliki cookie Niektóre pliki cookie umożliwiają odpowiednie działanie naszej strony i pozwalają na zachowanie preferencji użytkownika. Dzięki nim mogą Państwo, na przykład, korzystać z „koszyka” i zapisać sesję lub zachować wyszukiwany termin w obrębie strony.

Analityczne pliki cookie Niniejsza strona korzysta z plików cookie Google Analytics, dzięki którym Google zapewnia nam wgląd w wykorzystywanie naszej strony i umożliwia zwiększenie skuteczności kampanii reklamowych. Zawarliśmy z Google ustalenia w zakresie wykorzystywania gromadzonych danych. Google ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i posiada certyfikację PrivacyShield. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać zapoznając się z Polityką prywatności Google.

Wyłączanie plików cookie Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki (aby dowiedzieć się jak to zrobić, należy zapoznać się z Pomocą w przeglądarce). Wyłączenie plików cookie zazwyczaj wiąże się z wyłączeniem niektórych funkcji i właściwości niniejszej strony. W związku z tym nie zalecamy wyłączania plików cookie.

Usuwanie plików cookie Większość plików cookie ma termin ważności. Oznacza to, że po pewnym czasie pliki automatycznie wygasają i przestają rejestrować dane dotyczące waszych odwiedzin na stronie. Można także ręcznie usunąć pliki przed upływem ich terminu ważności. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją w przeglądarce.

Bezpieczeństwo Podejmujemy środki bezpieczeństwa w celu ograniczenia nadużyć i nieuprawnionego dostępu do danych osobowych. W szczególności:

 • korzystamy z zabezpieczonych połączeń (Secure Sockets Layer – SSL) w celu zaszyfrowania wszystkich informacji wymienianych pomiędzy wami a naszą stroną, gdy podajecie swoje dane osobowe;
 • przechowujemy logi wszystkich zapytań o dane osobowe;
 • dostęp do danych mają wyłącznie osoby, które muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonania swoich zadań.

Zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności i plikach cookie Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu. Zalecamy regularne zapoznawanie się z jego treścią tak, aby byli Państwo na bieżąco z wszelkimi ewentualnymi zmianami.

Wasze prawa względem danych osobowych Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego oświadczenia lub chcecie uzyskać wgląd w swoje dane, zmienić je i/lub usunąć, prosimy o kontakt.

W odniesieniu do waszych danych osobowych przysługują wam następujące prawa:

 • prawo do informacji o tym jakie dane osobowe posiadamy i w jakich celach je wykorzystujemy;
 • prawo wglądu w wasze dane osobowe, które przechowujemy;
 • prawo do korekty (błędnych lub nieaktualnych) danych;
 • prawo wniesienia o usunięcie danych osobowych;
 • prawo do odwołania zgody (co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody).

Macie również prawo zgłosić sprzeciw względem określonego sposobu wykorzystania danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Należy zawsze jasno określić swoją tożsamość tak, abyśmy mogli upewnić się, że nie modyfikujemy lub nie usuwamy danych niewłaściwej osoby.

Skargi Jeżeli oferowana przez nas pomoc nie jest dla was zadowalająca, macie prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW FANTASTYKI „AVANGARDA” z siedzibą w Warszawie (03-734) przy ul. Targowej 66/22, iod@ava.waw.pl.